IKKE HATE Tale kampanje

Instituttet støtter sterkt tiltak mot hatefulle ytringer (inkludert online hatmeldinger), som undergraver fundamentene på menneskerettighetene og utgjør en direkte trussel mot demokratiet.

Instituttets delegater var involvert i Europarådet i det siste seminaret i Strasbourg, og bekjempet anti-offensiv hate speech. Seminaret forsøkte å fremme en felles forståelse av antisemitisme og uttrykk i nettbasert hatefortelling. Førtifem deltakere ble etterpå bedt om å dele strategier og tilnærminger for å motvirke antisemittisk hatefortelling, samt ble invitert til å utarbeide prosjekter og tiltak for å behandle antisemitisk hatespredning gjennom NHSM (No Hate Speech Movement) og identifisere tiltak for medlemsland og andre interessenter for effektivt å handle mot antisemitisk hatesprang på nettet. Deltakerne ble også oppfordret til å støtte koalitionsbygging og fellesaksjoner mellom ungdom, menneskerettighets- og medieorganisasjoner for å bekjempe antisemitisk hatefortelling, som, som foreslått av vår delegat Sava Jankovic, best kan oppnås gjennom menneskerettighetsopplæring av unge mennesker i Europarådets medlemsland. Deltakerne forpliktet seg til å forbli aktiv i saken og så langt som mulig å forberede tiltak for handlingsdagen mot ulovlig hate-tale 9. november.

Instituttets ekspert, Prof. Jalgaonkar er for tiden engasjert i og grundig undersøkelse av rasemessige og religiøse hateforbrytelser i Skottland fra det juridiske perspektivet, og referansen vil snart være tilgjengelig i vår publikasjonsavdeling.