Unik verdi av sport

Instituttet anerkjenner den tradisjonelle verdien av sport for menneskers helse og fysiske utvikling, men mange forekomster har vist at idrett også kan benyttes i andre sammenhenger, for eksempel som et verktøy for å fremme sosial inkludering, fred og stabilitet i verden etc. Sport kan også øke ærlighet, engasjement for arbeid og arbeidsetikk (fair play-prinsippet), ansvarsfølelsen og øke modet. Samtidig er sport brukt til å hjelpe ugunstige personer. Nemlig er mange sportsfolk engasjert i veldedighet. De spiller, utfører eller bare donerer penger til de som har behov. Sport er også brukt til å bekjempe anti-sosial atferd, som rasisme og fremmedhad. Flere og flere klubber, samfunn og individuelle idrettsutøvere er ambassadører for likestilling og vennskap.

Instituttet har iverksatt tiltak for å popularisere sport og bruke den som en integrasjonsplattform. Vårt siste prosjekt «Sport for alle» var rettet mot nedgradering av stereotyper av posh sport, reservert for eliter, og inviterte folk fra alle turer av livet til å spille tennis og golf. Instituttet tok også patronage over vennlige fotballkamper designet for å integrere flyktninger fra Syria til samfunnet.

Flere opplysninger om bruk av sportsdiplomati som et fredelig middel for å løse internasjonale tvister, kan fås i publikasjonsdelen.